Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży – realizacja świadczeń w maju 2021 r.

08 lipiec 2021

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje w załączeniu informację o wskaźnikach realizacji umów w miesiącu maju i czerwcu 2021 roku, w zakresie ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej