Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Informacja dla wnioskujących w programie pilotażowym Profilaktyka 40 Plus

29 czerwiec 2021

Ze względu na liczne pytania dotyczące przekazywania do Systemu Informacji Medycznej danych dotyczących np. wyników badań laboratoryjnych informujemy, że mogące wystąpić w tym zakresie problemy techniczne nie powinny być „z góry” zakładaną przeszkodą do aplikowania do udziału w ww. projekcie.

NFZ uwzględni czas potrzebny na rozwiązanie problemów w tym zakresie – Fundusz rozliczy wszystkie zrealizowane świadczenia po przekazaniu danych do SIM.

Źródło: Zespół Profilaktyki Zdrowotnej