Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zmiana definicji postępowania – Program Pilotażowy Profilaktyka 40 PLUS

28.06.2021

W nawiązaniu do zaproszenia odnośnie składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu „Profilaktyka 40 PLUS” opublikowanego na stronie ŁOW NFZ 24.06.2021 pragniemy poinformować wszystkich świadczeniodawców o konieczności PONOWNEGO pobrania definicji postępowania w celu składania wniosków (dotyczy definicji pobranej w dniach od 25.06.2021 do 28.06.2021 do godziny 13:00).

 

Zmiana ta spowodowana jest problemem technicznym związanym z procesem składania wniosków.

 

Źródło: Zespół Profilaktyki Zdrowotnej