Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Podwyżki wynagrodzenia zasadniczego

09.07.2021

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż z dniem 8 lipca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2021 r. poz. 1235).

Zgodnie z rozporządzeniem świadczeniodawcy realizujący umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zobowiązani są w ciągu 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia do przekazania za pośrednictwem serwisów internetowych informacji o wymiarach etatów i wynagrodzeniu pracowników wykonujących zawód medyczny oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawód medyczny, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego ustalonego na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 830 i 2401 oraz z 2021 r. poz. 1104) według stanu na dzień 31 maja 2021 r., zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia.

O możliwości zgłaszania powyższej informacji za pośrednictwem serwisów internetowych ŁOW NFZ poinformuje Państwa niezwłocznie po uruchomieniu tej funkcjonalności w Portalu Świadczeniodawcy.

 

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej