Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ratownictwo medyczne - informacja o rozstrzygnięciu postępowań

20.04.2009

Komisja konkursowa nr 0416_1/09 powołana Zarządzeniem Nr 150/09 Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego z dnia 16 lutego 2009 r. do przeprowadzenia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert i rokowań poprzedzających zawarcie umów w rodzaju:

ratownictwo medyczne

informuje o rozstrzygnięciu niżej wymienionych postępowań:

  • 05-09-002437/RTM/16/1/16.3114.032.08/1
  • 05-09-002438/RTM/16/1/16.3112.032.08/1

 w stosunku, do których nie dokonano wyboru żadnego oferenta.

 

Stosownie do treści art. 152 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz. U. Dz.U.04.210.2135 z dnia 27 września 2004 r. z późn. zm.) środki odwoławcze nie przysługują na niedokonanie wyboru świadczeniodawcy.