Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Poprawna sprawozdawczość z list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej

21.04.2009

W wyniku przeprowadzonej analizy danych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców do NFZ szczegółowymi komunikatami sprawozdawczymi XML, a następnie zamieszczanych na stronie internetowej NFZ w serwisie Kolejki oczekujących stwierdzono, iż część danych przesłanych przez świadczeniodawców z województwa łódzkiego jest niewiarygodna, zawiera błędy lub co najmniej budzi wątpliwości i wymaga wyjaśnienia (patrz załącznik).

 Proszę o zweryfikowanie przez świadczeniodawców załączonych informacji. Powyższe ma na celu wyeliminowanie popełnianych przez świadczeniodawców błędów i urealnienie czasów oczekiwania na udzielenie świadczenia prezentowane w serwisie Kolejki oczekujących, z którego korzystają przede wszystkim świadczeniobiorcy.

Informacji udziela: Jakub Kozłowski, tel. 275-48-90