Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Do świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy.

06.04.2009

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej w ŁOW NFZ wzywa do ostatecznego zakończenia procedur związanych z pobraniem materiału w ramach przesiewowego badania cytologicznego realizowanych w 2007 i 2008 r. poprzez uzupełnienie danych w SIMP-ie i przekazanie wyniku uczestniczce programu.
W załączeniu wykaz świadczeniodawców (z SIMP-a) z wyszczególnieniem etapów i wskazaniem, po którym z nich nie kontynuowano procedury.