Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Wznowienie przyjmowania wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń

09 czerwiec 2020

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie zawieszenia do odwołania przyjmowanie oraz rozpatrywanie wniosków o indywidualne rozliczenia, wobec zaistniałej sytuacji związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zawiadamia, że obecnie wznawia przyjmowanie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej