Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Kto będzie szczepił na COVID-19? NFZ rozpoczyna nabór

04 grudzień 2020

Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił nabór do narodowego programu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Fundusz do 11 grudnia 2020 r. zbiera elektroniczne deklaracje od placówek medycznych, które chcą przystąpić do programu. Pierwszeństwo mają poradnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Nabór prowadzony jest wśród placówek medycznych i indywidualnych praktyk zawodowych, w szczególności tych, które mają już podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenie podstawowej opieki zdrowotnej.

Placówki, które mogą zgłosić się do programu, muszą spełnić kilka podstawowych warunków. Wśród nich m.in.:

  • prowadzić działalność w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie) lub na miejscu u pacjenta,
  • dysponować kadrą i warunkami lokalowymi pozwalającymi na przeprowadzenie szczepień,
  • zadeklarować lub posiadać podłączenie do elektronicznej platformy P1, prowadzonej przez Centrum eZdrowia, dzięki której możliwa będzie np. rejestracja osób do zaszczepienia.
     

OGŁOSZENIE O NABORZEotwiera się w nowej karcie


Jak się zgłosić?

Aby przystąpić do programu, do 11 grudnia 2020 r. należy wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy (wskazany w ogłoszeniu o naborze) i spełnić wymagania opisane w ogłoszeniu o naborze. W pierwszej kolejności do programu zostaną zakwalifikowane placówki POZ, które mają już umowę z NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

ELEKTRONICZNY NABÓR DO PROGRAMU TRWA DO 11 GRUDNIA 2020 R.

Formularz zgłoszenia jest dostępny pod adresem internetowym: https://formularze.ezdrowie.gov.pl/

Rozpatrywanie wniosków potrwa do 17 grudnia 2020 r. Placówki, które pozytywnie przejdą kwalifikację, otrzymają elektroniczne potwierdzenie i zostaną dołączone do programu. Znajdą się także na wykazach prowadzonych przez Dyrektorów Oddziałów Wojewódzkich Funduszu przy udziale Wojewodów.

Fundusz nie wyklucza przeprowadzenia dodatkowych naborów, jeśli będzie taka potrzeba.

Szczepienia co najmniej 5 dni w tygodniu

Do programu zakwalifikuje się placówka, która zadeklaruje wykonywanie szczepień przez co najmniej 5 dni w tygodniu przez jeden zespół szczepiący, oraz zdolność do wykonania co najmniej 180 szczepień w tygodniu.  

Placówka, która stara się o dołączenie do programu musi również posiadać zespół wyjazdowy, który będzie szczepił pacjentów, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą samodzielnie zgłosić się do punktu szczepień.

Możliwe jest także zorganizowanie transportu z miejsca pobytu pacjenta do punktu szczepień i z powrotem, gdy stan pacjenta uniemożliwia mu dotarcie do punktu szczepień.

Wszystkie warunki przystąpienia do programu szczepień zostały szczegółowo opisane

w OGŁOSZENIU O NABORZEotwiera się w nowej karcie

Kto musi znaleźć się w zespole szczepiącym?

Każdy zespół szczepiący musi składać się z: lekarza, pielęgniarki, położnej lub higienistki szkolnej bądź osoby wykonującej inny zawód medyczny, która posiadająca niezbędne uprawnienia i kwalifikacje.

O zakwalifikowaniu pacjenta do szczepienia i jego zaszczepienia decyduje lekarz.

Każda placówka zakwalifikowana do programu musi ściśle przestrzegać zasad reżimu sanitarnego.

Szczepienie dla pacjentów jest bezpłatne. Placówki szczepiące otrzymają wynagrodzenie

Za każde szczepienie placówki zakwalifikowane do programu otrzymają wynagrodzenie. Obejmie ono szczepienie na miejscu w warunkach ambulatoryjnych, szczepienie w miejscu zamieszkania pacjenta oraz koszty transportu pacjenta domu do punktu szczepień i z powrotem.

Wykonane szczepienie musi być potwierdzone w karcie szczepienia. Fundusz rozliczy szczepienie tylko po zaszczepieniu i wypełnieniu karty szczepienia.

WAŻNE! Dla pacjentów szczepionka jest bezpłatna.

Stawki wynagrodzenia za udział w programie szczepień ustaliła Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. 

Wszystkie warunki przystąpienia do programu szczepień zostały szczegółowo opisanew OGŁOSZENIU O NABORZEotwiera się w nowej karcie

Konsultanci w każdym Oddziale Wojewódzkim NFZ

Masz dodatkowe pytania dotyczące narodowego programu szczepień?

Szczegółowych informacji udzielają konsultacji w każdym z 16. Oddziałów Wojewódzkich Funduszu:

Oddział Wojewódzki NFZ

Nr telefonu

Dolnośląski

71 79 79 440

Kujawsko-Pomorski

52 325 27 46

Łódzki

42 275 41 67

Lubelski

81 53 10 540

Lubuski

68 328 77 61

Małopolski

785 852 193

12 29 88 152

12 29 88 122

Mazowiecki

22 279 75 42

22 279 75 82

Opolski

601 530 268

Podkarpacki

17 860 42 05

Podlaski

85 745 95 55

Pomorski

58 751 27 35

Śląski

32 735 18 67

Świętokrzyski

41 364 62 46

41 364 62 49

Warmińsko-Mazurski

571 355 308

Wielkopolski

500 285 093

Zachodniopomorski

691 436 020

91 425 10 61