Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Składanie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń

17 kwiecień 2020

Wobec zaistniałej sytuacji związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uwzględniając prośby napływające od świadczeniodawców dotyczące wydłużenia terminu składania wniosków w sprawie indywidualnego rozliczenia świadczeń, zawiesza do odwołania przyjmowanie oraz rozpatrywanie ww. wniosków.

Powyższe dotyczy zarówno wersji papierowej jak i elektronicznej wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń, o których mowa w Zarządzeniu 184/2019 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne i w Zarządzeniu Nr 95/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wniosków o indywidualne rozliczenie świadczeń i Bazy Rozliczeń Indywidualnych ze zm.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej