Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Leczenie koronawirusa: Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla szpitali

02.03.2020

Jak powinien zachować się szpital w sprawie postępowania terapeutycznego u chorych z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2? Zapoznaj się ze stanowiskiem konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

Ze względu na objawy kliniczne i dynamikę rozwoju zakażenia koronawirusem część pacjentów może wymagać hospitalizacji na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii (OAiIT).
Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w sprawie postępowania terapeutycznego u chorych z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 (do pobrania poniżej) jest adresowane do szpitali. Opiera się m.in. na zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która wydała stanowisko w sprawie postępowania w przypadkach ostrego zakażenia układu oddechowego wywołanego przez SARS-CoV-2.