Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – podpisywanie umów na 2009 rok

16.03.2009

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi zaprasza do podpisywania na 2009 rok umów w rodzaju:

                                  

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna

 

Odbiór umów odbywać się będzie w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 108 (I piętro) –  Dział Obsługi Umów – od dnia 17 marca 2009 r.