Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Refundacja przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w 2008 r.

16.03.2009

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia w załączeniu zestawienie tabelaryczne kwot refundacji przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych zrealizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.