Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Leczenie szpitalne - podpisywanie aneksów do umów

12.03.2009

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zarządzenia nr 14/2009/DSOZ z dnia 5 marca 2009 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju:

 

leczenie szpitalne

 

ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów od dnia 12 marca 2009 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58 pok. nr 108 (I piętro) – Dział Obsługi Umów.