Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Dla realizujących program profilaktyki raka szyjki macicy i raka piersi

05 marzec 2009

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej w ŁOW NFZ informuje, że w SIMP-ie zostanie zamieszczony komunikat odnośnie wysyłki imiennych zaproszeń na profilaktyczne badania mammograficzne i cytologiczne.
Wysyłka planowana jest na drugą połowę marca i w ŁOW NFZ nie obejmie osób, które chciałyby uczestniczyć w przesiewowym badaniu cytologicznym z uwagi na termin zawierania umów na 2009 rok oraz na czas rozliczenia z przedmiotowego zadania Narodowego Funduszu Zdrowia z Ministerstwem Zdrowia. Centrala NFZ informuje, iż w 2009 r. planowana jest realizacja kolejnej wysyłki imiennych zaproszeń przez Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące. Centrala NFZ jednocześnie zapewnia, że WOK w Łodzi i Ministerstwo Zdrowia zostaną poinformowane o braku możliwości rozesłania zaproszeń na badania cytologiczne w województwie łódzkim w marcu 2009 i aby ten fakt został uwzględniony przez WOK przy planowaniu kolejnej wysyłki. Środki finansowe pochodzą z niezrealizowanej grudniowej wysyłki zaproszeń.
Wysyłka zaproszeń na badania mammograficznie będzie realizowana wg planu.