Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneksowanie załączników rzeczowo-finansowych na kolejny okres rozliczeniowy

22.11.2019

W związku z procesem przygotowywania aneksów do umów na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2020 rok Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zmiany w potencjale przesłane do dnia 29 listopada do obowiązujących umów na 2019 rok zostaną uwzględnione w aneksach na 2020 rok. Dane o zmianach w potencjale przesłane po tej dacie nie zostaną uwzględnione w umowach na 2020 rok. Konieczne będzie przesłanie ponownie tych danych już po podpisaniu aneksu do umowy na 2020 rok.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej