Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneksowanie załączników rzeczowo-finansowych na kolejny okres rozliczeniowy

22.11.2019

W związku z procesem ustalenia warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na kolejny okres rozliczeniowy w 2020 roku Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w dniu 22 listopada 2019 r. zostały wysłane do Świadczeniodawców pisma wraz z propozycjami finansowymi. Pisma i propozycje finansowe zamieszczone zostały w Portalu Świadczeniodawcy w postaci dokumentów "pdf" podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wszystkie pliki zostały spakowane do postaci plików "zip". Pliki, o których mowa znajdziecie Państwo w sekcji "Administracja i opcje>>Pobieranie plików technicznych NFZ>>Pliki – archiwum" w katalogu "Pliki dedykowane".

Nadmieniamy, że ŁOW NFZ nie wysłał w/w dokumentów w postaci korespondencji papierowej a jedynie w postaci elektronicznej. Pliki z propozycją zabezpieczone są tym samym kodem identycznym, co wykorzystywany przez Państwa w poprzednim procesie aneksowania umów.

Dodatkowo świadczeniodawcy dla których przygotowano propozycje wartości aneksów na rok 2020 otrzymają na konto administratora w Portalu Świadczeniodawcy komunikat przypominający posiadany kod dostępu. Świadczeniodawcy którzy podpisali pierwszą umowę w roku 2019 i jeszcze nie dysponują kodem dostępu, również otrzymają powyższy komunikat.

Dokumentację w postaci przesłanych plików PDF zawierających:

Plany rzeczowo-finansowe,

Oświadczenia o aktualizacji potencjału i spełnieniu warunków koniecznych do realizacji świadczeń wynikających z aktualnych przepisów,
należy wydrukować, podpisać i bezpośrednio dostarczyć do siedziby Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przy ulicy Kopcińskiego 56 do pokoju 205 lub Delegatury ŁOW NFZ do dnia 29 listopada 2019 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej