Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneksy POZ w Portalu Świadczeniodawcy

27 listopad 2019

W związku z komunikatem w Portalu Świadczeniodawcy dotyczącym wysokości wskaźnika udziału porad w ramach których wystawiono e-recepty do ogólnej liczby porad, ŁOW NFZ informuje, że w dniu 27 listopada 2019 r. zostały wysłane na Portal aneksy w formacie pdf uwzględniające w/w zmiany. Nadmieniamy, że aneksy te zostały wysłane do Państwa tylko w wersji elektronicznej. Po pobraniu, wydrukowaniu oraz podpisaniu aneksu, prosimy o pilne dostarczenie w wersji papierowej 1 egzemplarza aneksu do ŁOW NFZ. Informujemy również, że szybkie podpisanie i zwrócenie aneksów do NFZ spowoduje szybsze wygenerowanie szablonów rachunków.
Pliki, o których mowa znajdziecie Państwo w sekcji "Administracja i opcje>>Pobieranie plików technicznych NFZ>>Pliki – archiwum" w katalogu "Pliki dedykowane".

Nazwa udostępnionego pliku rozpoczyna się od słowa „eRecepta…”

 

ŁOW NFZ zaprasza do zwrotu aneksów do.:

  • Umowy zaczynające się od cyfr 051 do siedziby ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. 102 (I piętro) – Dział Obsługi Umów (42 275 40 66; 42 275 40 11),

 

oraz we właściwych miejscowo Delegaturach:

  • Umowy zaczynające się od cyfr 052 w Delegaturze w Sieradzu, pl.Wojewódzki 3;
    tel. 42 275 41 30
  • Umowy zaczynające się od cyfr 053 w Delegaturze w Skierniewicach, ul.Jagiellońska 29;
    tel. 42 275 41 35
  • Umowy zaczynające się od cyfr 054 w Delegaturze w Piotrkowie Trybunalskim, al.Armii Krajowej 15;
    tel. 42 275 41 15

Źródło: Dział Obsługi Umów