Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zmiany w sprawozdawczości z kolejek oczekujących – wrzesień 2019 r.

08 sierpień 2019

W związku z obowiązywaniem od września 2019 r. nowego słownika świadczeń prowadzonych w aplikacji AP-KOLCE informujemy, że zgodnie z §13, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1207) - świadczeniodawcy udzielający tych świadczeń powinni wprowadzić do aplikacji udostępnionej przez Fundusz dane osób oczekujących na te świadczenia do dnia 31 sierpnia 2019 r. (według stanu na dzień 31 sierpnia 2019 r.).

 

Od 1 września w aplikacji AP-KOLCE prowadzone będą kolejki na świadczenia wymienione w części II pkt 3, 4, 7-15 oraz w częściach III, IV pkt 1-5, oraz w części V załącznika nr 9 do ww. rozporządzenia.

 

Część z tych świadczeń jest w chwili obecnej sprawozdawana komunikatem LIOCZ.

 

Prosimy zatem o szczegółowe zapoznanie się z wyżej wymienionym Rozporządzeniem (tekst w załączniku). W załączeniu przekazujemy również instrukcje korzystania z aplikacji AP-KOLCE dla wszystkich świadczeniodawców, którzy do tej pory nie korzystali z tej aplikacji.

 

Opisane zmiany dotyczą w szczególności świadczeniodawców, którzy udzielają świadczeń w rodzajach: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, leczenie szpitalne, programy lekowe, rehabilitacja (w warunkach stacjonarnych).

 

Informujemy również, że można już zakładać nowe listy oczekujących w aplikacji AP-KOLCE. Przypominamy, że aby dokonać założenia kolejki należy najpierw z pozycji Administracja/Operatorzy dodać uprawnienie do danych miejsc udzielania świadczeń wraz z przypisanym do nich kodem świadczenia.

 

Poniżej przekazujemy informacje jaki kod został przypisany poszczególnym świadczeniom:

 

kod i nazwa:

 • 20005 REZONANS MAGNETYCZNY
 • 20006 TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA
 • 20015 GASTROSKOPIA
 • 20016 KOLONOSKOPIA
 • 30003 ZABIEGI W ZAKRESIE CIAŁA SZKLISTEGO (WITREKTOMIA)
 • 30005 OPERACJE JASKRY
 • 30006 OPERACJE JASKRY Z ZAĆMĄ
 • 30007 OPERACJE PLASTYCZNE OKA
 • 40008 WSZCZEPIENIE PROTEZY ŚLIMAKA LUB WSZCZEPIENIE WIELOKANAŁOWEJ PROTEZY ŚLIMAKA
 • 40009 WYMIANA PROCESORA MOWY IMPLANTÓW ŚLIMAKOWYCH I DO PNIA MÓZGU ALBO WYMIANA PROCESORA DŹWIĘKU IMPLANTÓW UCHA ŚRODKOWEGO
 • 50003 POMOSTY DO REWASKULARYZACJI SERCA
 • 81004 ZABIEGI W ZAKRESIE GRUCZOŁU KROKOWEGO (PROSTATEKTOMIA)
 • 82001 WYCIĘCIE MACICY (HISTEREKTOMIA)
 • 90053 LECZENIE STWARDNIENIA ROZSIANEGO
 • 90126 LECZENIE NEOWASKULARNEJ (WYSIĘKOWEJ) POSTACI ZWYRODNIENIA PLAMKI ZWIĄZANEGO Z WIEKIEM (AMD)
 • 90127 LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU C TERAPIĄ BEZINTERFERONOWĄ
 • 71001 REHABILITACJA OGÓLNOUSTROJOWA
 • 71002 REHABILITACJA NEUROLOGICZNA
 • 71003 REHABILITACJA PULMONOLOGICZNA
 • 71004 REHABILITACJA KARDIOLOGICZNA
 • 71005 KARDIOLOGICZNA TELEREHABILITACJA HYBRYDOWA

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 42 275 48 56 lub 42 275 48 90

 

Kontakt: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej