Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zmiana zarządzeń Prezesa NFZ - zaproszenie do podpisywania aneksów

08.08.2019

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzeń:

  • nr 99/2019/DGL z dnia 2 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia,
  • nr 100/2019/DGL z dnia 2 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów: od dnia 9 sierpnia 2019 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi,  ul. Kopcińskiego 58, pok. 102 (I piętro).

Dział Obsługi Umów:

  • 42 275 40 66,
  • 42 275 40 11.

Źródło: Dział Obsługi Umów