Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zmiana zarządzeń Prezesa NFZ

29 lipiec 2019

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzeń:
1. nr 91/2019/DSOZ z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne),
2. nr 94/2019/DSOZ z dnia 18 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,

ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów: od dnia 29 lipca 2019 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. 102 (I piętro) – Dział Obsługi Umów (42 275 40 66; 42 275 40 11)

Źródło: Dział Obsługi Umów