Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat Ministra Energii w/s oświadczeń do ustawy o cenach prądu

29 lipiec 2019

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, tzw. ustawa o cenach pądu, utrzymuje w 2019 r. ceny prądu z roku 2018 bezwarunkowo gospodarstwom domowym. Mikro i małe przedsiębiorstwa, szpitale oraz jednostki sektora finansów publicznych ( w tym samorządy) składają natomiast do 29 lipca br. oświadczenie odbiorcy końcowego energii elektrycznej. Podpisany dokument jest potwierdzeniem przez nich statusu i warunkiem utrzymania ceny energii elektrycznej z roku 2018.

W związku z dużym zainteresowaniem ułatwiamy wszystkim możliwość złożenia oświadczenia. Informujemy, że punkty obsługi klienta w spółkach energetycznych pracują w sobotę (27.07), niedzielę (28.07), a w poniedziałek (29.07) do północy.

Oświadczenie można złożyć osobiście lub wysłać pocztą do godz. 24 29 lipca br., decyduje data stempla pocztowego.

 

Oświadczenie odbiorcy energii - otwórz link

Instrukcja wypełnienia wniosku - otwórz link

Komunikat Ministra Energii - otwórz link

Źródło: Ministerstwo Energii