Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Podwyżki wynagrodzenia dla lekarzy i lekarzy dentystów zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r.

01 lipiec 2019

Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi przypomina, iż w związku z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r, o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1532), udostępnione zostało Państwu narzędzie sprawozdawcze służące przekazaniu do NFZ liczby lekarzy spełniających warunki, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy, oraz zbiorczo kwoty niezbędnej do zapewnienia im wzrostu wynagrodzeń wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r.

Aby przekazać sprawozdanie do ŁOW NFZ należy w Portalu Świadczeniodawcy przejść do sekcji: „Umowy na realizacje świadczeń”, a następnie wybrać opcję „Informacje o etatach: pielęgniarek i położnych, lekarzy specjalistów, ratowników medycznych itp.”

Datą końcową na przesłanie do NFZ powyższych informacji jest dzień 21 lipca 2019 r.

Instrukcja obsługi narzędzia sprawozdawczego znajduje się w instrukcji obsługi Portalu Świadczeniodawcy od strony 160 do 161.

Uwaga!

Powyższa funkcjonalność sprawozdawcza została uruchomiona dla świadczeniodawców, którzy zawarli z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy obejmujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach całodobowych lub całodziennych.
W wypadu wystąpienia wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:
•    42 275 48 81
•    42 275 48 85
•    42 275 41 54


 Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej