Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zmiana zarządzeń Prezesa NFZ - podpisywanie aneksów

01 lipiec 2019

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzeń:

  1. nr 69/2019/DSOZ z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju Opieka Paliatywna i Hospicyjna,
  2. nr 72/2019/DSOZ z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju Leczenie Szpitalne w zakresie Świadczenia w Izbie Przyjęć,

ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów: od dnia 1 lipca 2019 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. 102 (I piętro) – Dział Obsługi Umów (42 275 40 66; 42 275 40 11).

Źródło: Dział Obsługi Umów