Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Badania Kliniczne – przekazywanie informacji zgodnie z nowelizacją zapisu art.37k ust. 1d ustawy Prawo farmaceutyczne

18.06.2019

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, iż zgodnie z nowelizacją zapisu art. 37k ust. 1d Prawo farmaceutyczne tj. z dnia 22 lutego 2019r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 499) z późń. zm. „Badacz lub właściwy podmiot leczniczy informuje właściwy oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia o numerze PESEL uczestnika badania klinicznego, a w przypadku jego braku o numerze dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, w terminie 14 dni od dnia włączenia do badania”.

W związku z powyższym badacz lub podmiot leczniczy od 01 czerwca 2019 roku ma obowiązek przekazywać do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dane określone wskazanymi przepisami prawa.

Do czasu stworzenia narzędzia informatycznego dedykowanego realizacji tego obowiązku prosimy, by przedmiotowe dane przesyłać w formie elektronicznej w edytowalnej tabeli excel na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wg załączonego wzoru.

Przypominamy o zachowaniu ogólnych zasad postępowania w przypadku przekazywania danych wrażliwych drogą elektroniczną.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej