Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zmiana zarządzeń Prezesa NFZ

24.06.2019

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzeń:

  1. nr 65/2019/DGL z dnia 11 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia,
  2. nr 66/2019/DGL z dnia 11 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe,

ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów: od dnia 18 czerwca 2019 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. 102 (I piętro)

Dział Obsługi Umów

  • 42 275 40 66
  • 42 275 40 11

Źródło: Dział Obsługi Umów