Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Przedłużenie postępowania w rodzaju-Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze

14.06.2019

Informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora ŁOW NFZ z dnia 14 czerwca 2019 r. o numerze 126/19 zmieniony zostaje termin rozstrzygnięcia w postępowaniu konkursowym:
05-19-000074/SPO/14/1/14.2142.026.04/01

Nowy termin rozstrzygnięcia to 19.06.2019 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej