Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ratownictwo medyczne – podpisywanie aneksów do umów obowiązujących w okresie I-III 2009 r.

27.02.2009

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, zaprasza do podpisywania aneksów do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

 Ratownictwo medyczne

obowiązujących w okresie  od 1 stycznia 2009 r. do 31 marca 2009 r.

 

Odbiór aneksów odbywać się będzie od dnia 2 marca 2009 roku w Wydziale ds. Służb Mundurowych Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, mieszczącego się w siedzibie Oddziału Funduszu przy ul. Kopcińskiego 58 w budynku „D”, pokój 15.