Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Wskazówka dotycząca przygotowania oferty w rodzaju Ratownictwo Medyczne

26.02.2009

W związku z pojawiającymi się zapytaniami dotyczącymi kwestii określenia miejsc oczekiwania za pomocą aplikacji ofertowej, przypominamy, że aby poprawnie przygotować ofertę informacja adresowa o lokalizacji konkretnego zespołu wyjazdowego musi być jednakowa z danymi adresowymi związanymi z określeniem miejsca wyczekiwania danego zespołu wypełnianymi w aplikacji ofertowej.
Oferta złożona na dany rejon operacyjny musi być zgodna pod względem ilości zespołów wyjazdowych z planem zabezpieczenia określonym przez Wojewodę Łódzkiego. Komunikat aplikacji ofertowej o treści „Niezgodność miejsc oczekiwania określona w postępowaniu i ofercie” wskazuje na taką rozbieżność.