Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Rozliczenia świadczeń medycznych z zakresu hemodializ

25.02.2009

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, iż rozliczenia świadczeń medycznych z zakresu hemodializ za okres styczeń – luty 2009 u świadczeniodawców nie posiadających umowy w tym zakresie, dokonywane będą na podstawie art. 19 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, po uprzedniej weryfikacji przez Oddział Wojewódzki zgłoszonych świadczeń.