Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Dla świadczeniodawców realizujących etap podstawowy Programu Profilaktyki Raka Szyjki Macicy

19 luty 2009

ŁOW NFZ przypomina wszystkim świadczeniodawcom, którzy zawarli lub zawrą umowę na kod zakresu 02.1450.101.02 (Pobranie Materiału Z Szyjki Macicy Do Przesiewowego Badania Cytologicznego - Zakres Skojarzony z 02.1450.001.02), o sprawozdawaniu tego świadczenia tylko w SIMP (on-line).
Aby uzyskać dostęp do tego systemu załączony formularz rejestracyjny należy wypełnić i przesłać na adres ŁOW NFZ. Pytania dotyczące wprowadzania danych, generowania rachunków i obsługi SIMP-a do 26 lutego prosimy kierować na nr tel. (042) 275-41-17 po 26 lutego na nr tel. (042) 275-49-67 (sekretariat – prosić z panią Haliną Węcław).