Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat w sprawie porozumienia dotyczącego hemodializoterapii

27.02.2009

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w załączeniu przedstawia treść porozumienia zawartego w dniu 27 lutego 2009 r. w Warszawie pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – reprezentowanym przez Zespół Negocjacyjny ds. hemodializoterapii a Przedstawicielami Świadczeniodawców w zakresie hemodializoterapii.