Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Program szczepień przeciwko grypie sezonowej dla pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą z terenu województwa łódzkiego

30.04.2019

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: "Program szczepień przeciwko grypie sezonowej dla pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą z terenu województwa łódzkiego".

Więcej informacji na stronie Urzędu Marszałkowskiego.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego