Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Składowe ryczałtu PSZ na okres od 01-01-2019 r. do 31-12-2019 r.

26.04.2019

Łódzki Odział Wojewódzki NFZ informuje, że w dniu 29-03-2018 przekazał do świadczeniodawców realizujących umowy w ramach profili systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej składowe dotyczące ustalania ryczałtu PSZ dokonanego na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1783, z późn. zm.) na okres planowania od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
     Pismo zamieszczone zostało w Portalu Świadczeniodawcy w postaci dokumentów „pdf”, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Plik z pismem został spakowany do postaci pliku „zip”. Plik, o których mowa znajdziecie Państwo w sekcji „Administracja i opcje>>Pobieranie plików technicznych NFZ>>Pliki – archiwum” w katalogu pliki dedykowane”. Plik zabezpieczony jest tym samym kodem, który służy świadczeniodawcom do logowania się w aplikacji związanej z aneksowaniem umów.
Przekazana świadczeniodawcom dokumentacja jest korespondencją bezzwrotną, co oznacza, że nie ma konieczności odsyłania podpisanych przez świadczeniodawców dokumentów do ŁOW NFZ.

Źródło artykułu: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej