Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje podmioty lecznicze o wystąpieniu z wnioskiem o nieodpłatne udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień dla dzieci i młodzieży.

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja” od dnia 8 kwietnia 2019 roku.

Źródło: Centrala NFZ