Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zmiana zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia - podpisywanie aneksów

09 kwiecień 2019

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzeń:

  1. nr 33/2019/DSOZ z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia,
  2. nr 37/2019/DSOZ z dnia 29 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ASDK-ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne),
  3. nr 38/2019/DSOZ z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne,
  4. nr 39/2019/DSOZ z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów: od dnia 8 kwietnia 2019 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, przy ul. Kopcińskiego 58, pok. 102 (I piętro) – Dział Obsługi Umów

Kontakt:

  • 42 275 40 66
  • 42 275 40 11

Źródło: Wydział Ekonomiczno - Finansowy