Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Podwyżki wynagrodzenia dla lekarzy i lekarzy dentystów zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r.

03.01.2019

Łódzki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi przypomina iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018 r, o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1532) Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w celu realizacji art. 6 ww. ustawy udostępnione zostało Państwu narzędzie sprawozdawcze służące przekazaniu do NFZ liczby lekarzy spełniających warunki, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy oraz zbiorczo kwoty niezbędnej do zapewnienia im wzrostu wynagrodzeń wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Narzędzie znajduje się na Portalu Świadczeniodawcy w sekcji „Umowy na realizacje świadczeń”, a następnie należy wybrać opcję „Informacje o etatach: pielęgniarek i położnych, lekarzy specjalistów, ratowników medycznych itp.”

Datą końcową na przesłanie do NFZ powyższych informacji jest dzień 21 stycznia 2019 r.

Instrukcja obsługi narzędzia sprawozdawczego znajduje się w instrukcji obsługi Portalu Świadczeniodawcy od strony 159 do 162.

Uwaga!
Powyższa funkcjonalność sprawozdawcza została uruchomiona dla świadczeniodawców, którzy zawarli z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy obejmujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach całodobowych lub całodziennych.

W wypadu wystąpienia wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów:

  • 42 275 48 81,
  • 42 275 48 85,
  • 42 275 41 54.

 Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej