Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza świadczeniodawców od dnia 2 stycznia 2019 r. do podpisywania aneksów do umów na 2019 r. w rodzaju leczenie szpitalne.

Odbiór w/w aneksów odbywać się będzie w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 102 (I piętro) – Dział Obsługi Umów tel. 42 275 49 28, 42 275 40 11, 42 275 49 77.

 

Aneksów nie wysyłamy drogą pocztową!

 

Źródło: Wydział Ekonomiczno - Finansowy Dział Obsługi Umów