Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza świadczeniodawców od dnia 27 grudnia 2018 r. do podpisywania aneksów do umów na 2019 r. w rodzaju:

 • podstawowa opieka zdrowotna 
 • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 
 • rehabilitacja lecznicza 
 • leczenie stomatologiczne (zgodnie z komunikatem wydawane od 17-12-2018 r.)
 • profilaktyczne programy zdrowotne
 • świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
 • zaopatrzenie w wyroby medyczne (zgodnie z komunikatem wydawane od 17-12-2018 r.)
 • świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze 
 • opieka paliatywna i hospicyjna 

Odbiór w/w aneksów odbywać się będzie w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 102 (I piętro) – Dział Obsługi Umów tel. 42 275 49 28, 42 275 40 11, 42 275 49 77. Aneksów nie wysyłamy pocztą ! 

Umowy w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna - we właściwych miejscowo Delegaturach:

 • umowy zaczynające się od cyfr 052 w Delegaturze w Sieradzu, pl. Wojewódzki 3; 42 275 41 30
 • umowy zaczynające się od cyfr 053 w Delegaturze w Skierniewicach, Jagiellońska 29, tel. 42 275 41 35
 • umowy zaczynające się od cyfr 054 w Delegaturze w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej 15  tel. 42 275 41 15

ŁOW NFZ przypomina jednocześnie o podpisaniu aneksów do umów na 2019 r. w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna (zgodnie z komunikatem z dnia 14-12-2018 r.)

Źródło: Dział Obsługi Umów