Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

UMOWY 2019 r.

21 grudzień 2018

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza świadczeniodawców od dnia 27 grudnia 2018 r. do podpisywania aneksów do umów na 2019 r. w rodzaju:

 • podstawowa opieka zdrowotna 
 • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 
 • rehabilitacja lecznicza 
 • leczenie stomatologiczne (zgodnie z komunikatem wydawane od 17-12-2018 r.)
 • profilaktyczne programy zdrowotne
 • świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
 • zaopatrzenie w wyroby medyczne (zgodnie z komunikatem wydawane od 17-12-2018 r.)
 • świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze 
 • opieka paliatywna i hospicyjna 

Odbiór w/w aneksów odbywać się będzie w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 102 (I piętro) – Dział Obsługi Umów tel. 42 275 49 28, 42 275 40 11, 42 275 49 77. Aneksów nie wysyłamy pocztą ! 

Umowy w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna - we właściwych miejscowo Delegaturach:

 • umowy zaczynające się od cyfr 052 w Delegaturze w Sieradzu, pl. Wojewódzki 3; 42 275 41 30
 • umowy zaczynające się od cyfr 053 w Delegaturze w Skierniewicach, Jagiellońska 29, tel. 42 275 41 35
 • umowy zaczynające się od cyfr 054 w Delegaturze w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej 15  tel. 42 275 41 15

ŁOW NFZ przypomina jednocześnie o podpisaniu aneksów do umów na 2019 r. w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna (zgodnie z komunikatem z dnia 14-12-2018 r.)

Źródło: Dział Obsługi Umów