Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi informuje o zamknięciu przejścia dla pieszych przez ulicę Stefana Kopcińskiego na wysokości ulicy Nawrot.
Do sali obsługi klientów oraz siedzib ŁOW NFZ można dojść tylko chodnikiem wzdłuż ulicy S. Kopcińskiego biegnącym w kierunku ulicy G. Narutowicza.
Najbliższe przejścia dla pieszych łączące obie strony ulicy S. Kopcińskiego to przejście wzdłuż aleja Marszałka J. Piłsudskiego oraz przejście pod wiaduktem nad ulicą J. Tuwima.

Prosimy o poinformowanie Państwa podopiecznych, szczególnie Seniorów, którzy są naszymi klientami, o tych zmianach.

Za niedogodności przepraszamy.

Źródło: WSŚ