Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Sprawozdawczość w POZ

13.02.2009

Dział Analiz i Kontraktowania Świadczeń Opieki Zdrowotnej uprzejmie informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 105/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 05 listopada 2008 w sprawie określania warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, jesteście Państwo zobligowani do przekazania sprawozdania z realizacji umów w formacie i w zakresie zgodnym z ww. Zarządzeniem (link do Zarządzenia http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12&artnr=3516 )

W związku z powyższym wszelką sprawozdawczość z realizacji świadczeń w POZ należy przesyłać drogą elektroniczną w formacie otwartym – XML wg poszczególnych załączników.