Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna - styczeń-luty 2009 r.

17.02.2009

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż ostateczny termin składania wniosków o zmianę zawartych umów dotyczących przesunięć między zakresami lub umowami w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej za okres styczeń-luty 2009 r. (w trybie określonym w "Ogólnych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej") upływa dnia 20 lutego 2009 r.

 

Wnioski prosimy składać w kancelarii Łódzkiego OW, ul. Kopcińskiego 58 oraz pod numerem faksu 0-42 275-40-53.