Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Podpisywanie aneksów do umów w rodzaju: leczenie szpitalne

12 luty 2009

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Zarządzenia nr 8/2009/DSOZ z dnia 23 stycznia 2009 r., w brzmieniu zmienionym Zarządzeniem nr 9/2009/DSOZ z dnia 26 stycznie 2009 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju:

leczenie szpitalne

 

ŁOW NFZ zaprasza do podpisywania aneksów od dnia 12 lutego 2009 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 108 (I piętro) – Dział Obsługi Umów