Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ustawa o ochronie danych osobowych

09 luty 2009

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ( art. 31 ust 1, Dz.U Nr 101 poz 926 ) informujemy, iż korespondencja zawierająca dane przesyłane do ŁOW NFZ winna być należycie zabezpieczona ( tj. w odrębnej kopercie ).