Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Termin wprowadzanie do SZOI aktualnych kolejek oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne

09 luty 2009

W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2009 r. Zarządzenia Nr 93/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 października 2008 r. Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zobowiązuje świadczeniodawców udzielających świadczenia:

  • usunięcia zaćmy,
  • z angioplastyki

rozpoczęcia procesu wprowadzenia do Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) wymaganych danych o aktualnie oczekujących pacjentach, dla których planowany termin udzielenia świadczenia ustalono na dzień 1 stycznia 2009 r. lub termin późniejszy.

 

Termin zakończenia tego procesu ustala się na dzień 31 marca 2009 r.

 

W każdy czwartek tygodnia Oddział będzie dokonywał oceny postępu wprowadzania danych.

 

Jednocześnie przypominamy, o istotnych elementach prawidłowego prowadzenia kolejek oczekujących, a mianowicie:

dane w systemie SZOI powinny być rejestrowane na bieżąco i nie powinny i nie powinna zawierać pozycji „pacjent po terminie” – w systemie pozycje podświetlone na żółto;

  • co najmniej raz w miesiącu (w ostatnim dniu miesiąca) każda kolejka oczekujących powinna być oceniona przez zespół oceniający, a data oceny zmieniona w systemie przez operatora;
  • dane o liczbie pacjentów i średnim czasach oczekiwania wynikające ze „Statystyki” SZOI muszą być zgodne z danymi przekazywane w sprawozdaniu dotyczącym kolejek oczekujących, jakie świadczeniodawcy do 10 każdego miesiąca przekazują w formacie XML do Funduszu, zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2009/DSOZ Prezesa NFZ w przypadku kodów procedur:

80003 – endoprotezoplastyka stawu biodrowego

80004 – rewizja po endoprotezoplastyce stawu biodrowego

80005 – endoprotezoplastyka stawu kolenowego

80006 – rewizja po endoprotezoplastyce stawu kolanowego

30002 – zabiegi w zakresie soczewki (zaćma)

50002 – usunięcie zwężenia tętnicy wieńcowej (angioplastyka/koronarografia planowa)