Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Kolejki oczekujących na świadczenia z endoprotezoplastyki, usunięcia zaćmy, angioplastyki

09.02.2009

W nawiązaniu do szkolenia przeprowadzonego w dniach 29 i 30 stycznia 2009 r. w zakresie prowadzenia kolejek oczekujących na udzielenie świadczeń z:

  • endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego
  • usunięcia zaćmy
  • angioplastyki

 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca się z prośbą do administratorów SZOI o przeprowadzenie analogicznego szkolenia dla operatorów, którym zostaną nadane odpowiednie uprawnienia do prowadzenia kolejek oczekujących na w/w świadczenia wysokospecjalistyczne. W tym celu udostępniamy do wykorzystania następujące materiały szkoleniowe:

 

Prezentacja cz.I – „Prowadzenie kolejek oczekujących” w formatach:

Prezentacja cz.II – „System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) – aplikacja internetowa udostępniona do prowadzenia kolejek oczekujących na wybrane świadczenia wysokospecjalistyczne” w formatach:

Instrukcja obsługi Systemu Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) w części dotyczącej prowadzenia kolejek oczekujących.

 

Ustawa o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U.210, poz.2135 z póź. zm. – tekst jednolity z dnia 25 sierpnia 2008 r. (Dz.U.164, poz. 1027)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 114, poz. 780 z późn. zm.) – ostatnia zmiana 20 czerwca 2008 r. (Dz.U. Nr 123, poz. 801)

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 200, poz. 1660 i 1661)

 

Zarządzenie Nr 4/2009/DŚOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML dotyczących świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy) oraz rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (II fazy)

Zarządzenie Nr 93/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 października 2008 r. z późn. zm. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Zarządzenie Nr 8/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie (93/2008/DSOZ z dnia 22 października 2008 r.) w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Wniosek o założenie/odblokowanie/zablokowanie konta administratora zapewniającego dostęp do internetowego systemu przekazywania danych z zakresu list oczekujących (centralny SZOI) oraz udostępnienie modułu „Zarządzanie kolejkami”