Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze obowiązujące od 1 lutego 2009 r.

06.02.2009

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi zaprasza Świadczeniodawców, których wnioski zostały zaakceptowane pozytywnie do podpisywania umów obowiązujących od 1 lutego 2009 r. w rodzaju:

 

Zaopatrzenie w wybory medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi

 

Lista Świadczeniodawców, których wnioski zostały zaopiniowane pozytywniew załączeniu

 

Odbiór umów odbywać się będzie:

w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 108 (I piętro) od dnia 9 lutego 2009 r.