Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Świadczeniodawcy usług POZ/ KAOS

06.02.2009

Wydział Spraw Świadczeniobiorców przypomina, że w roku 2009 do systemu informatycznego ŁOW NFZ zaczytywane są wyłącznie sprawozdania całościowe z deklaracji, czyli listy zawierające informacje o wszystkich zadeklarowanych świadczeniobiorcach wg stanu na pierwszy dzień okresu sprawozdawczego.

 

W miesiącu lutym 2009 r. ostateczny termin przesyłania deklaracji do weryfikacji upływa 11 lutego 2009 r. Za nieprzekazanie list świadczeniobiorców ŁOW NFZ nie ponosi odpowiedzialności.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy ŁOW NFZ nie będą powiadamiać Państwa o braku wczytanych plików z deklaracjami.

Wobec powyższego przypominamy o konieczności sprawdzania, każdorazowo po wykonaniu czynności związanych z eksportem danych:

- informacji zawartych w raportach generowanych przez Państwa oprogramowanie
po wykonaniu transmisji danych do ŁOW NFZ,

- informacji zawartych w „komunikacie potwierdzenia danych o deklaracjach POZ/KAOS" przesyłanych do Państwa oprogramowania przez system informatyczny ŁOW NFZ,

- statusów potwierdzenia wyeksportowanych deklaracji.

 

Tel. kontaktowy: (042) 275-41-64 - Sekcja Ewidencji ŁOW NFZ