Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Podstawowa opieka zdrowotna - zmiana wzorów załączników dokumentów rozliczeniowych

03 luty 2009

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 29.01.2009r. dotyczącego wzorów załączników dokumentów rozliczeniowych Wydział Ekonomiczno-Finansowy zamieszcza zmienione wzory załączników w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna. Zmianie uległ algorytm dokonywania zaokrągleń.

Świadczeniodawcy, którzy złożyli rachunki/faktury VAT za miesiąc styczeń br. nie muszą korygować wystawionych dokumentów.

Jednocześnie prosimy świadczeniodawców, którzy nie złożyli do dnia 03.02.09 r. rozliczenia za miesiąc styczeń br. o składanie rachunków wraz z niżej podanymi załącznikami.

Rachunki/faktury VAT należy składać wraz z załącznikiem odrębnie dla każdej umowy.