W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zarządzenia Nr 62/2018/DSOZ z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza niezwłocznie świadczeniodawców do podpisania aneksów nie później niż do 6 lipca 2018 r.

Odbiór aneksów odbywać się będzie:

  • od dnia 2 lipca 2018 r. w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, pok. nr 102 (I piętro) – Dział Obsługi Umów tel. kont. 42 275 49 77, 42 275 40 11
  • we właściwych miejscowo Delegaturach
    • umowy zaczynające się od cyfr 052 w Delegaturze w Sieradzu, pl. Wojewódzki 3; 42 275 41 30
    • umowy zaczynające się od cyfr 053 w Delegaturze w Skierniewicach, Jagiellońska 29, tel. 42 275 41 35
    • umowy zaczynające się od cyfr 054  w Delegaturze w Piotrkowie Trybunalskim, al. Armii Krajowej 15  tel. 42 275 41 15


Źródło: Dział Obsługi Umów